Improved integration prospects through understanding refugees’ perspectives (iiTRUP)

Proiectul iiTRUP își propune să ofere dovezi empirice și să îmbunătățească înțelegerea situației actuale din România în ceea ce privește accesul la servicii legate de integrare, precum și înțelegerea motivației beneficiarilor de protecție internațională (BPI) care locuiesc în România de a rămâne sau de a pleca din țară.

În dinamica migrației în și prin țară trebuie luați în considerare mai mulți factori, factori care pot influența decizia unui BPI de a rămâne sau de a părăsi România. Prin evaluarea modului în care impactul unui mediu sigur, bazat pe legi și primitor în țara gazdă poate influența decizia de a rămâne sau de a părăsi o țară, proiectul își propune să identifice principalele preocupări legate de proitecție și motivele de a rămâne în România, în vederea îmbunătățirii intervențiilor viitoare în asigurarea accesului la serviciile sociale și crearea unui mediu primitor pentru viața BPI în România.

Obiectivele:

  1. Evaluarea motivației de a rămâne, de a pleca sau de a se reîntoarce în România
  2. Identificarea aspectelor-cheie privind accesul la servicii și modul în care acesta poate fi îmbunătățit

 

Dacă sunteți un BPI care dorește să plece în România, care s-a mutat recent în străinătate din România sau care s-a întors după ce a locuit o perioadă în străinătate, vă invităm să participați la studiu pe contact@migrationcenter.ro.

Echipa

Oana Marchis – Manager de proiect

Absolventă de studii de licență și masterat în psihologie, Oana lucrează din 2013 ca Manager de Proiect pentru sectorul neguvernamental din România, coordonând proiecte internaționale care abordează aspecte sociale și educaționale precum traficul de persoane, migrația, implicarea civică, dezvoltarea personală a tinerilor și sănătatea mintală. În plus, Oana are experiență în furnizarea de consultanță în dezvoltarea și implementarea proceselor de resurse umane în companii private, evaluarea și consilierea psihologică individuală și de grup, training. Este pasionată de sănătate mintală, antropologie, educație și drepturile omului.

Anatolie Coșciug – Coordonator Științific

Anatolie Coșciug este membru al Departamentului de Sociologie a Universității din Sibiu și director adjunct al Centrului  pentru Studiul Comparat al Migrației din cadrul Universității din Cluj. Este doctor în sociologie și este interesat de cercetarea migrației către și dinspre România și a altor fenomene conexe, cum ar fi antreprenoriatul, transnaționalismul, integrarea sau schimbarea socială. Anatolie are o vastă experiență în desfășurarea/coordonarea proiectelor de cercetare cantitativă și calitativă întreprinse în România sau în străinătate (Germania, Norvegia, Spania). Cele mai recente publicații ale sale includ un volum colectiv despre imigrația în România (Presa Universitară Clujeană, 2021), un număr special  despre imigrație și integrare în România (Social Change Review, 2020) și diverse articole și capitole de carte pe subiecte legate de migrație în principalele edituri internaționale (Migration Studies Journal, Journal of Ethnic and Migration studies, Anthem Press, LitVerlag etc.)

 

Andreea Mercea – Cercetător

Andreea Mercea a studiat în domeniul juridic și al managementul organizației non-profit. Are experiență dovedită în coordonarea proiectelor cu Institutul Român pentru Pace – PATRIR, pentru integrarea refugiaților în România prin consolidarea cooperării la nivel local și prin facilitarea activităților menite să sprijine orientarea și integrarea socio-culturală. Andreea are experiență în asistență juridică în situații de încălcare a drepturilor omului, advocacy și campanii de sensibilizare în cadrul Asociației Centrului de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului și Centrului de Studii Juridice.

 

Andriana Coșciug – Cercetător

Andriana are o diplomă de licență în științe politice și un master în dezvoltare internațională, ambele la Universitatea Babeș-Bolyai. A lucrat ca profesoară de limba română și orientare culturală pentru imigranții care locuiesc în Cluj-Napoca la Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului, filiala Cluj. A lucrat ca manager de proiect la Societatea Studențească de Știinte Politice și La Centrul pentru Democrație Rațiu. În prezent, lucrează la PATRIR în calitate de coordonator de proiect în cadrul Departamentului Migrație. Principalul ei subiect de interes este incluziunea și integrarea imigranților în comunitățile lor gazdă.