Bursele ''Spiru Haret'' - UBB pentru cercetarea diasporei românești

Programul de burse ”Spiru Haret” – UBB scholarship for research on Romanian diaspora, PN-III-P1-1.1-BSH-3-2021-0013.
Rezultate concurs 2022:

Cei 4 bursieri și tematicile lor sunt:

Cepoi Victor

Sistem regional de inovare, diaspora și domenii sociale

Development is bond to the process of innovation. It is considered a vital aspect especially for companies, because of the increased role that knowledge has in the present knowledge and information era. Thus, with the help of this knowledge, companies are able to attract and retain their competitive advantage (Nowacki and Bachnik 2016, 1577). One of these sources of the competitive advantage can be considered the diaspora. For example, diaspora can be considered as a primordial tool not only for the development of a vital entrepreneurial community, but also for the ecosystem that surrounds it (Andanova, Perez-Lopez and Schmutzler). As a result, it determines the need of constant being innovative. The complexity of present political, economic and social relations, determine our daily and industry interactions. This argument is also valid for explaining the technological transformations, which require same interactions between different stakeholders, especially in the moment it is considered that the diaspora can have implications for industry and policymakers (Panibratov and Rysakova 2021).

Oltean Ovidiu

Antreprenoriat în domeniul IT

The present research project aims to explore the way technological globalization and the emergence of the technology sector shapes migration and transnational mobility in Romania and how the effects of these developments shape the emergence of a technology innovation culture in public institutions and local municipalities. The study is designed to be a pilot study in the city of Cluj-Napoca, an important setting for return migration and an emerging IT hub in Romania.

Birou Mara

Preferințe de vot ale diasporei

The research aim of this proposal is to to analyze comparatively the political behavior of Romanian immigrants and Romanian returnees by exploring their perspectives, attitudes, preferences and their level of satisfaction with the political system, including political parties, leaders and also, public institutions.

Porumbescu Alexandra

Temă: Guvernanța multi-nivel și libertatea de circulație europeană în ”criză”. Studiu asupra lucrătoarelor românce în Italia în domeniul îngrijirii vârstnicilor

Tema propusă pentru cercetare se subsumează domeniului mai vast al studiilor referitoare la migrația internațională, alăturând metodelor specifice științelor sociale, instrumente din sfera științelor juridice și a studiilor europene. Scopul cercetării este de a analiza situația angajatelor românce în Italia în domeniul îngrijirii vârstnicilor, în contextul restrângerii temporare a libertății de circulație a persoanelor la nivelul Uniunii Europene, ca urmare a provocărilor impuse de epidemia de coronavirus. Propunem, prin urmare, un studiu tridimensional, care să urmărească, în succesiune logică, planurile de analiză și decizie, de la nivelul supranațional până la cel individual, în efortul de a stabili impactul acestor restrângeri asupra dinamicii migrației circumscrise coordonatelor enunțate anterior – țară de origine, țară de destinație, sector de activitate al lucrătorilor migranți. Teoria guvernanței multi-nivel specifică domeniului studiilor europene poate fi aplicată în analiza efectelor acestei crize asupra politicilor europene din domeniul migrației și libertății de circulație a persoanelor, construind astfel puntea de legătură între cele trei niveluri de analiză.

Fiecare bursier a trebuit să desfășoare 4 activități pe parcursul celor 12 luni.

  • Dovada trimiterii spre publicare și a intrării în fluxul de evaluare de către referenți a unui manuscris într-o revistă de prestigiu din străinătate pentru domeniul respectiv (ISI, ERIH, altele) sau într-o carte la o editură internaţională de prestigiu (conform definiţiilor date în Hotărârea 404/2012 a Senatului UBB).
  • Publicarea unui policy brief/layman report/raport de cercetare în colecția de FSPAC Working Papers sau pe o platformă electronică de profil și prezentarea rezultatelor cercetării în cadrul unui eveniment al FSPAC Research Club.
  • Să participe la cel puțin o conferință internațională în cadrul căreia să prezinte tema studiată.

În cele 12 luni de implementare a programului de burse Spiru Haret pentru cercetare în domeniul diasporei românești, toți cei patru bursieri au ajuns la un grad de 100 % de implementare a activităților prevăzute. Gradul de realizarea activităților pentru fiecare dintre bursieri este:

Oltean Ovidiu, 100 % – participare la conferință internațională; prezentare în cadrul FSPAC Research Club, dovada trimiterii spre publicare și a intrării în fluxul de evaluare de către referenți a unui manuscris într-o revistă de prestigiu

            Birou Mara, 100 % – participare la conferință internațională; prezentare în cadrul FSPAC Research Club, dovada trimiterii spre publicare și a intrării în fluxul de evaluare de către referenți a unui manuscris într-o revistă de prestigiu

            Porumbescu Alexandra 100 % – participare la conferință internațională; prezentare în cadrul FSPAC Research Club, dovada trimiterii spre publicare și a intrării în fluxul de evaluare de către referenți a unui manuscris într-o revistă de prestigiu

            Cepoi Victor, 100 % – participare la conferință internațională; prezentare în cadrul FSPAC Research Club, dovada trimiterii spre publicare și a intrării în fluxul de evaluare de către referenți a unui manuscris într-o revistă de prestigiu

Conferintele la care au participat bursierii sunt:

The 6th world congress of the world association of cultural psychiatry Amsterdam 15 – 17 september 2022 Emergent challenges in providing quality mental health care to migrants in an emerging migrant destination country
13th international conference on information technologies and information society Ljubljana 10.11.2022 Jean monnet module technology innovation communities 2030 – societies after the crisis
Migration, mobility and displacement in the black sea region Tbilisi 12-15 september 2022 The impact of the migration experience on the political behaviour of romanian immigrants and romanian returnees
Accelerating innovation smart cities international conference 2022 București 8-9 decembrie 2022 Smart mobility: integrating migrnats in the eu labour market

Publicațiile bursierilor:

Oltean Ovidiu Back to the Future: Digital Migrants Head Home
Cepoi Victor The Diaspora’s influence on Regional Innovation Performance – a new theoretical and empirical approach toward understanding it
Birou Mara Here or there, who do you trust? Patterns of social trust following the migration experience of Romanians in Spain and France
Alexandra Porumbescu To return or to stay? The situation of Romanian badanti in Italy during the Coronavirus pandemic
Apel pentru bursieri 2022
Acordam 4 burse de cercetare pentru tineri doctoranzi şi post-doctoranzi care vizează studiul “diasporei românești” în cadrul programului de burse “Spiru Haret – UBB”, PN-III-P1-1.1-BSH-3-2021-0013.
Candidații pentru acest program de burse trebuie să depună un proiect de cercetare cu următoarea structură:
– Prezentare sintetică a propunerii: ideea proiectului, motivarea propunerii, contextul în care se va desfășura cercetarea, obiectivul urmărit, prezentarea sumară a realizărilor anterioare ale candidatului relevante pentru proiect – max. 2 pagini (12 TNR, 1.5).
– Prezentarea în detaliu a cercetării: designul de cercetare, calendarul activităților, rezultate așteptate (deliverables) – max. 3 pagini.
– CV al candidatului în format Europass.
Proiectele se depun până pe 15 aprilie prin e-mail la adresa: contact@migrationcenter.ro
Mai multe informații sunt disponibile aici –